Katedra Medycyny Rodzinnej jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład  Wydziału Lekarskiego UJ CM . Kierownikiem Katedry jest Prof. dr hab. med. Adam Windak. 
Katedra prowadzi działalność edukacyjną i naukową w dziedzinie medycyny rodzinnej. Pełni także rolę Regionalnego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych.  

 

Działalność edukacyjna obejmuje: 

I. Szkolenie przeddyplomowe dla: 

a) studentów IV i VI roku Wydziału Lekarskiego UJCM 

b) studentów I roku Wydziału Lekarskiego UJCM - kierunek dietetyka

c) studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. 

Zajęcia w ramach szkolenia przeddyplomowego obejmują część teoretyczną realizowaną w Katedrze Medycyny Rodzinnej oraz część ćwiczeniową realizowaną na bazie współpracujących Praktyk Lekarzy Rodzinnych. 

II. Szkolenie podyplomowe dla lekarzy pragnących uzyskać specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej. 
Szkolenie obejmuje wszystkie etapy programu specjalizacji, to znaczy: 
- staże we współpracujących z Katedrą Praktykach Lekarzy Rodzinnych, 
- staże w oddziałach szpitalnych oraz w poradniach specjalistycznych, 
- realizacja obowiązkowych kursów teoretycznych. 

III.Szkolenia w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego - adresowanego do specjalistów medycyny rodzinnej, a w szczególności kierowników specjalizacji. Główne kierunki pracy naukowej obejmują zagadnienia związane z: 
- tworzeniem wytycznych postępowania dla lekarzy rodzinnch, 
- nadciśnieniem tętniczym, 
- astmą oskrzelową i POChP, 
- zakażeniem H.pylori, 
- badaniem satysfakcji pacjentów.