Seminaria:

1 Schorzenia przewlekłe układu oddechowego - 2 godz. (dr Elżbieta Kryj-Radziszewska)

2 Badanie bilansowe dzieci i młodzieży - 2 godz. (dr Elżbieta Kryj-Radziszewska)

3 Czujność onkologiczna i badania przesiewowe - 2 godz. (dr Krzysztof Studziński)

4 Systemy wsparcia w chorobie - 2 godz. (dr Marek Oleszczyk)

5 Profilaktyka i promocja zdrowia -2 godz. (dr Janusz Krzysztoń)

6 Ograniczenia motoryki - 2 godz. (dr Janusz Krzysztoń)

7 Prewencja, diagnostyka i leczenie najczęstszych chorób zakaźnych - 2 godz. (dr Małgorzata Makowiec-Dyrda)

8 Uzależnienia - 2 godz. (dr Małgorzata Makowiec-Dyrda)

9 Wielochorobowość wieku podeszłego - 2 godz. (dr Grzegorz Margas)

10 Najczęstsze choroby skóry - 2 godz. (dr Katarzyna Nessler)

11 Przemoc w rodzinie - 2 godz. (dr Krzysztof Studziński)

12 Zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego (dr Grzegorz Margas)

13 Infekcje dróg oddechowych i moczowych - 2 godz. (dr hab. Tomasz Tomasik)

14 Opieka nad przewlekle i terminalnie chorym - 2 godz. (dr Marek Oleszczyk)

15 Zaburzenia psychiczne - 2 godz. (dr Marek Oleszczyk)

16 Prawidłowy rozwój dziecka - 2 godz. (dr Elżbieta Kryj-Radziszewska)

17 Diagnostyka w praktyce lekarza rodzinnego - 2 godz. (dr Grzegorz Margas)

18 Profilaktyka tężca, rany ostre i przewlekłe - 2 godz. (dr Katarzyna Nessler)

 

Ćwiczenia praktyczne:

Prowadzący:

dr Grzegorz Margas,

dr Małgorzata Makowiec-Dyrda,

dr Katarzyna Nessler,

dr Krzysztof Studziński, 

dr Marek Oleszczyk

dr hab. Tomasz Tomasik

Tematy

19 Techniki komunikacji - 2 godz.

20 Strategie budowy więzi lekarz-pacjent - 1 godz.

21 Trudne badanie - 2 godz.

22 Fazy wywiadu w medycynie rodzinnej - 1 godz.

23 Plan diagnostyczno-terapeutyczny - 1 godz.

24 Opieka nad pacjentem po wypisie ze szpitala - 2 godz.

25 Prewencja i wczesna diagnostyka - 1 godz.

 

26 Medycyna sportowa - 2 godz. (dr Wojciech Gawroński) - zajęcia odbywają się w sali 6 lub 7 w Katedrze Biochemii przy ul. Kopernika 7C, lub w budynku Zakładu Medycyny Rodzinnej UJ CM przy ul. Bocheńskiej 4

27 Opieka stacjonarna w warunkach ZOL i DPS (prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska) - zajęcia odbywają się w sali 6 lub 7 w Katedrze Biochemii przy ul. Kopernika 7C, lub w budynku Zakładu Medycyny Rodzinnej UJ CM przy ul. Bocheńskiej 4