Seminaria:

1 Schorzenia przewlekłe układu oddechowego - dr Elżbieta Kryj-Radziszewska

2 Badanie bilansowe dzieci i młodzieży - dr Elżbieta Kryj-Radziszewska

3 Czujność onkologiczna i badania przesiewowe - dr Krzysztof Studziński

4 Systemy wsparcia w chorobie  - dr Marek Oleszczyk

5 Profilaktyka i promocja zdrowia - dr Janusz Krzysztoń

6 Ograniczenia motoryki - dr Janusz Krzysztoń

7 Prewencja, diagnostyka i leczenie najczęstszych chorób zakaźnych - dr Małgorzata Makowiec-Dyrda

8 Uzależnienia - dr Małgorzata Makowiec-Dyrda

9 Wielochorobowość wieku podeszłego - Grzegorz Margas

10 Najczęstsze choroby skóry - dr Katarzyna Nessler

11 Przemoc w rodzinie - dr Krzysztof Studziński

12 Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego - dr Grzegorz Margas

13 Infekcje dróg oddechowych i moczowych - dr hab. Tomasz Tomasik

14 Opieka nad przewlekle i terminalnie chorym - dr Marek Oleszczyk

15 Zaburzenia psychiczne - dr Marek Oleszczyk

16 Prawidłowy rozwój dziecka - dr Elżbieta Kryj-Radziszewska

17 Diagnostyka w praktyce lekarza rodzinnego - Grzegorz Margas

18 Profilaktyka tężca, rany ostre i przewlekłe  - dr Katarzyna Nessler

 

 

Ćwiczenia praktyczne:

Prowadzący:

dr Grzegorz Margas,

dr Małgorzata Makowiec-Dyrda,

dr Katarzyna Nessler,

dr Krzysztof Studziński, 

dr Marek Oleszczyk

dr hab. Tomasz Tomasik

Tematy

19 Techniki komunikacji - 2 godz.

20 Strategie budowy więzi lekarz-pacjent - 1 godz.

21 Trudne badanie - 2 godz.

22 Fazy wywiadu w medycynie rodzinnej - 1 godz.

23 Plan diagnostyczno-terapeutyczny - 1 godz.

24 Opieka nad pacjentem po wypisie ze szpitala - 2 godz.

25 Prewencja i wczesna diagnostyka - 1 godz.

 

26 Medycyna sportowa - 2 godz. (dr Wojciech Gawroński) - zajęcia odbywają się w sali 6 lub 7 w Katedrze Biochemii przy ul. Kopernika 7C, lub w budynku Zakładu Medycyny Rodzinnej UJ CM przy ul. Bocheńskiej 4

27 Opieka stacjonarna w warunkach ZOL i DPS - prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska - zajęcia odbywają się w sali 6 lub 7 w Katedrze Biochemii przy ul. Kopernika 7C, lub w budynku Zakładu Medycyny Rodzinnej UJ CM przy ul. Bocheńskiej 4