Wykłady

1. Rola zespołu lekarza rodzinnego w promocji zdrowia i profilaktyce chorób ze szczególnym uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia. Prof. dr hab.  Adam Windak                        

2. Instytucja lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia. Prof UJ dr hab. med. Tomasz Tomasik

 

Seminaria

        

 

1. Odmienności w żywieniu w różnych okresach życia (dr Elżbieta Kryj-Radziszewska)

2. Kulturowe, środowiskowe, religijne i domowe uwarunkowania różnych modeli żywieniowych (dr Marek Oleszczyk) 

3. Nadwaga i otyłośc (dr Janusz Krzysztoń)

4. Żywienie a prawidłowy rozwój psychospłeczny rodziny (dr Grzegorz Margas)

5. Fazy rozwoju rodziny (dr Janusz Krzysztoń)                        

6. Kształtowanie nawyków żywieniowych (dr Małgorzata Makowiec-Dyrda)

7. Żywieniowe poradnictwo indywidualne i zbiorowe w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (dr Janusz Krzysztoń)      

8. Żywienie w warunkach domowych w najczęstszych stanach chorobowych (dr Janusz Krzysztoń)

 

 

 

Zmiana w harmonogramie aktualizacja: 18.12.2019

Harmonogram Dietetyka 2019_2020