Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. med. Adam Windak

 

Koordynator przedmiotu na VI roku:

Dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska

Dr n. med. Grzegorz Margas

 

Ćwiczenia kliniczne: każdy student ma informację o miejscu odbywania zajęć na swoim koncie w USOS.

Miejsce przebierania się studentów:

Obowiązujący strój: zgodnie z zasadami „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM. 
W Praktykach Lekarza Rodzinnego dodatkowe wymogi związane z ubiorem oraz informacje dotyczące miejsca przebierania wskazuje koordynator konkretnej praktyki. 
Studenci mają obowiązek telefonicznego lub osobistego kontaktu z przydzieloną praktyką przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

 

Przypadek pacjenta w praktyce lekarza rodzinnego  

Prezentacja przypadku powinna zawierać następujące elementy:

- Przyczyna zgłoszenia się pacjenta do lekarza

- Wywiad i hstoria choroby

- Badanie fizykalne

- Diagnostyka różnicowa

- Proponowane postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

- Uzasadnienie wyboru danego przypadku

- Wartość edukacyjna 

 

Zajęcia praktyczne w gabinecie lekarza rodzinnego - informacje ogólne