EGZAMIN POPRAWKOWY

z przedmiotu: Medycyna rodzinna 2/2

odbędzie się w dniu 19.02.2021 o godz. 13.30

w budynku przy ul. Bocheńskiej 4 w salach dydaktycznych (piwnica).

Uprzejmie prosimy aby wszyscy studenci byli w maseczkach i stosowali się do obowiązujących na uczelni procedur dot. rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

 

 

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. med. Adam Windak

 

Koordynator przedmiotu na VI roku:

Dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska

Dr n. med. Grzegorz Margas

 

Ćwiczenia kliniczne: każdy student ma informację o miejscu odbywania zajęć na swoim koncie w USOS.

Miejsce przebierania się studentów:

Obowiązujący strój: zgodnie z zasadami „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM. 
W Praktykach Lekarza Rodzinnego dodatkowe wymogi związane z ubiorem oraz informacje dotyczące miejsca przebierania wskazuje koordynator konkretnej praktyki. 
Studenci mają obowiązek telefonicznego lub osobistego kontaktu z przydzieloną praktyką przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

 

Przypadek pacjenta w praktyce lekarza rodzinnego  

Prezentacja przypadku powinna zawierać następujące elementy:

- Przyczyna zgłoszenia się pacjenta do lekarza

- Wywiad i hstoria choroby

- Badanie fizykalne

- Diagnostyka różnicowa

- Proponowane postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

- Uzasadnienie wyboru danego przypadku

- Wartość edukacyjna