Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. med. Adam Windak

 

Koordynator przedmiotu na IV roku:

Dr n. med. Grzegorz Margas

Dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska

 

Miejsce przebierania się studentów:

Obowiązujący strój: zgodnie z „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM. 

W budynku Katedry studenci zostawiają odzież wierzchnią w szafach ubraniowych; brak wydzielonego miejsca na szatnię.

 

 

Harmonogram IV rok WL 2020_2021 semestr letni